Snømengden er ikke kritisk

Løyperasen vil stort sett bli kjørt opp i samme løypenett som man i dag trener på rulleski. Kun på enkelte sløyfer vil løypene gå utenfor,