Info om påmelding

Det er stor interesse for å gå Sesongstart Skiskyting og det er gledelig. Det er inntil 100 kvinner og inntil 150 menn som får gå sprinten lørdag 18. nov. Vi kommer til å legge ut en oppdatert deltakerliste tirsdag 14. nov på kvelden med reserveliste. Reservelisten blir fortløpende oppdatert når evt forfall kommer inn, følg med der.

Det står følgende i konkurransereglementet:

16.2.2 Følgende kan meldes på til sprinten
1. Løpere på nasjonale landslag (elite, utvikling senior og utvikling junior).
2. Seniorløpere, også utenlandske (deltakelse begrenses etter nivå).
3. De tre beste 20-åringer fra klassen 20-21 år sesongen før, deretter den beste i klasse
19 år og videre en fra hver av disse klassene (utenom løpere i punkt 1). Rangering etter
internasjonale resultater sesongen før, deretter Norges Cup (NC). Klassene 17-19 år kan
ikke delta på sprinten, med unntak i pkt. 1.