Påmelding for 15-16 år

Lørdag 16. november arrangeres det en sprint for jenter og gutter i alderen 15-16 år. Det er nå under ett døgn til påmelding starter for disse utøverne. Påmeldingen starter tirsdag 15. oktober kl. 10.00 for gutter 15-16 år og kl.10.15 for jenter 15-16 år.
Påmeldingen gjøres som på vanlig måte enten via www.minidrett.no eller www.sportsadmin.no Merk at det er ett renn for gutter 15-16 år og ett renn for jenter 15-16 år.

Det er kun de 40 første jentene og 60 første guttene som får mulighet til å starte. Det betyr at Norges Skiskytterforbund legger ut en liste på hvilke utøvere som får delta, ut i fra hvem som var først til å melde seg på. Merk at selv om man får kvittering på at vedkommende har meldt seg på, så betyr ikke det nødvendigvis at man får starte. Listen over hvem som får delta kommer i løpet av oktober på hjemmesiden.

Ved spørsmål knyttet til påmelding ta kontakt med tidtakersjef Vigdis Thingelstad på e-post: vigdis@idrettsforbundet.no