Anleggsarbeidet er godt i gang

Sprengningarbeidet er nå inne i en avsluttende fase. Det er et omfattende anleggsarbeide som er i gang – og det er store masseforflyttninger på gang.

Det er ingen tvil om at anlegget vil stå ferdig i god tid før sesongstart.