Snømengden er ikke kritisk

Løyperasen vil stort sett bli kjørt opp i samme løypenett som man i dag trener på rulleski. Kun på enkelte sløyfer vil  løypene gå utenfor, og da på godt planerte grusveier. Dermed vil vi i svært liten grad være avhengig av natursnø. Så fort kulden tillater det vil vi starte med snøproduksjon.