Utvidelse mot nord

Utvidelsen vil foregå mot nord. Det betyr at eksistrende rulleskianlegg ikke blir berørt i anleggsperioden, så her er det fortsatt fritt fram for rulleskitrening.